Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl
ePUAP: /i910dx9qsx/SkrytkaESP

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • Defibrylator AED
 • tablica Czyste Powietrze
 • GPKIPCP
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 • profilaktyka jodowa

Ogłoszenia

Uroczystość poświęcenia odbudowanego cmentarza wojennego z czasów pierwszej wojny światowej Zawady II

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach, Społeczność Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach oraz Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku, mają zaszczyt zaprosić na uroczystość poświęcenia odbudowanego cmentarza wojennego z czasów pierwszej wojny światowej Zawady II.

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Baranowo

Posiedzenie  dla  komisji wyborczych w Gminie Baranowo zwołano na 22 maja 2024 r.  o godz. 15:30  w Urzędzie Gminy  w Baranowie, Rynek 7 w sali konferencyjnej – II piętro  -  na podstawie Postanowienie Nr 340/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20.05.2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Kolonie dla dzieci rolników

Zapraszamy dzieci rolników na WAKACYJNE  wyjazdy w góry lub nad morze,  proponowane 9-dniowe kolonie: w górach  ośrodku kolonijnym w Białym Dunajcu k/Zakopanego i  nad morzem w ośrodku kolonijnym Gościno k/Kołobrzegu Całkowity koszt kolonii to 1800,00 zł, z tego 1200,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt dla dzieci rolników: 600 zł.

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.05.2024 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ostrołęce odbędzie się  spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 14 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu powołania w gminie Baranowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I informuje, co następuje:

Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Baranowie

W dniu 6 maja 2024 roku odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja Rady Gminy w Baranowie, która stanowiła symboliczne rozpoczęcie nowej kadencji oraz wyraz początku kolejnego etapu w rozwoju naszej społeczności lokalnej.

Zaproszenie na wojskowy dyżur informacyjny

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce zaprasza na wojskowy dyżur informacyjny w Urzędzie Gminy w Baranowie 17.05.2024 r. na temat możliwości pełnienia służby wojskowej.

Informacja - zgłoszenia kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy BARANOWO w wyborach do  Parlamentu Europejskiego

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy BARANOWO w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Ankieta dotycząca przywrócenia połączeń kolejowych na odcinku Białystok - Ostrołęka

Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o udział w ankiecie, która pozwoli na wstępną ocenę potencjału przewozowego dla linii nr 36 mieszkańców regionu ostrołęckiego i będzie podstawą do dalszych analiz transportowych oraz rozmów m.in. z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odnośnie np. relokacji istniejących lub budowy nowych przystanków kolejowych pomiędzy Ostrołęką a Śniadowem.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo w obrębie Bakuła dla terenu działki nr 232 oraz w obrębie Baranowo dla terenu działki 1312 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Od 24.04.2024 r. do 16.05.2024.r można zapoznać się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo w obrębie Bakuła  dla terenu działki nr 232 oraz w obrębie Baranowo dla terenu działki 1312 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo z dnia 16.04.2024 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo w obrębie Bakuła dla terenu działki nr 232 oraz w obrębie Baranowo dla terenu działki 1312 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

kampania społeczna #ZNAMTENUMERY

#ZnamTeNumery – to kampania społeczna realizowana przez Komendę Główną Policji wspólnie z Telewizją Puls oraz Fundacją „Pod Dębem”. Do działań włączyła się również Poczta Polska. Kampania adresowana jest do seniorów i ich bliskich, a jej twarzami są bohaterowie serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”.

Podziękowanie za wybory

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Baranowo za udział w wyborach samorządowych 2024. Dzięki Państwa aktywności osiągnęliśmy przyzwoitą frekwencję na poziomie 57,22% w skali gminy.

#sadziMY

Szanowni Państwo w dniu 12 kwietnia na parkingu przy Urzędzie Gminy w Baranowie odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY - wielkiego narodowego sadzenia drzew. Każdy chętny może przyjść, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. Leśnicy będą rozdawać je nieodpłatnie. Zapraszamy!

Informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów - NIEDZIELA 7 KWIETNIA 2024 r.

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w dniu 7 kwietnia 2024 r. na terenie Gminy Baranowo uruchomiony zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców którzy ukończyli 60 lat i osób niepełnosprawnych, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Baranowo w wyborach samorządowych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Wójt Gminy Baranowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie. Szczegółowe informacje na temat naboru w pliku pdf do pobrania.

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Postanowienie NR 195/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 14 marca 2024 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo

Od 13 marca 2024 r. do 4 kwietnia 2024 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 11 marca 2024 r.

W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

W ubiegłym roku, w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń dotyczących eksploatacji kominków. W załączonym pliku przedstawiamy streszczenie przepisów w zakresie, w jakim dotyczą one kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy BARANOWO w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 4/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 2 marca 2024 r.

Uchwała Nr 4/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia i zwrotu listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego „Mazowiecka Wspólnota Samorządowa” w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Gminy Baranowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborów.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Informacja - I posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej

Zgodnie z Postanowieniem Nr 179/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 27 lutego 2024 r. informuję, że I posiedzenie gminnej komisji wyborczej odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie.

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Informacja Wójta Gminy Baranowo

Informacja Wójta Gminy Baranowo z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 07  kwietnia  2024 r.

Budowa żłobka przy przedszkolu w Baranowie

W dniu 21 lutego 2024 r. ogłosiliśmy przetarg na ważną inwestycję jaką jest budowa żłobka przy przedszkolu w Baranowie. Z opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wynika, że nasz żłobek będzie miał powierzchnię użytkową 226 m2. Będą w nim 2 sale pobytu dziennego dla maluszków.

Informacje Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i II z dnia 23 lutego 2024 r.

Informacje  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce  I i II  z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia i losowania składów terytorialnych komisji wyborczych.

Gminny Dzień Kobiet

Wójt Gminy Baranowo, Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Baranowie serdecznie zapraszają na uroczystość z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego 8 marca 2024r. sala GOKSIR w Baranowie godz. 18:00, wstęp wolny.

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działki nr 710/7 i 710/8 w miejscowosci Baranowo. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), upływa z dniem 04.04.2024 r.

Będzie radarowy wyświetlacz prędkości w Baranowie

Na sesji Rady Gminy w dniu dzisiejszym Radni zdecydowali o przekazaniu dla powiatu dotacji w kwocie 10 000 zł na zakup i zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości. Urządzenie zostanie zamontowane na ulicy Słonecznej w Baranowie.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 16 lutego 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I  w sprawie przyjmowania do dnia 22 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce - zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r,

Pełna treść komunikatu

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 • autor: Irena Kowalczyk, data: 2024-02-16

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2024

Zgodnie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021, poz.945) poniżej przedstawiamy „Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego w roku 2024”, opracowaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Ogłoszenie - nabór na stanowisko pracy

Wójt Gminy Baranowo ogłasza nabór  na stanowisko pracy - konserwator Stacji Uzdatniania Wody i linii wodociągowej w Urzędzie Gminy w Baranowie.

LXVIII sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 20 lutego 2024 tj. wtorek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Co robić z przeterminowanymi lekami?

Według przepisów, leki przeterminowane nie mogą być wprowadzane do obrotu i muszą być poddane utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Utylizacja leków polega na ich przekazaniu do specjalnych pojemników w aptekach lub punktach zbiórki odpadów medycznych. Nie wolno wyrzucać leków do zwykłego śmietnika, ani wylewać ich do toalety lub zlewu.

Zestaw elektronarzędzi dla OSP Baranowo

W dniu 02.02.2024r.  w obecności kierownictwa marketu budowlanego OBI Ostrołęka, Władz Gminy Baranowo oraz Zarządu OSP Baranowo odbyło się przekazanie sprzętu w postaci zestawu elektronarzędzi, który dzięki przychylności OBI Polska trafi na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. 
 • Przekazanie zestawu elektronarzędzi
 • Przekazanie zestawu elektronarzędzi
 • Przekazanie zestawu elektronarzędzi

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia  28 grudnia 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, na terenie Powiatu Ostrołęckiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach: od 06 lutego 2024r. do 05 marca 2024r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby wyborców w gminach oraz zadań wyborczych w tym sposobu zgłaszania komitetów wyborczych wyborców.

Informacja - odśnieżanie.

Mając na uwadze prognozowane tej zimy częste opady śniegu zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),Urząd Gminy w Baranowie przypomina o obowiązku usuwania zalegającego na dachach i balkonach śniegu oraz lodu przez właścicieli i zarządców obiektów.

Zawiadomienie - podatek akcyzowy

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: od 01 lutego do 29 lutego  2024 roku w celu  złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni na rok 2024.

Informacja o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)" Projekt jest realizowany w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza

Szanowni Państwo! Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 30 mln zł. Do 21 stycznia 2024 r. trwa nabór projektów do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo

Wójt Gminy Baranowo informuje, że od dnia 4 stycznia 2024 r. przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Zimna Woda i Olkowa Kępa, gmina Baranowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 215 o pow. 0,9400 ha.

Sylwester 2023

Wójt Gminy Baranowo, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapraszają na spędzenie sylwestra przy muzyce na baranowskim rynku. Będziemy po raz kolejny świętować wejście w Nowy 2024 rok. Początek zabawy - godz. 22.00. Organizatorzy zapraszają na: grochówkę, lampkę szampana, pokaz fajerwerków, wspólna zabawę przy muzyce.

NOWY ROK- NOWY DOM. Obecny jest bliski zawaleniu. Zbieramy na kontener mieszkalny

Gorący apel o wsparcie dla mieszkańca naszej gminy. Została uruchomiona rzutka na pomoc w zakupie kontenera mieszkalnego. Poniżej załączamy link do zbiórki.

https://zrzutka.pl/xx6p4y

Pożyczki z projektu Jeremie2 dla województwa mazowieckiego

Chcesz rozwijać swój biznes! Poszukujesz pomocy finansowej? Chcesz rozwinąć swoją firmę, brakuje Ci środków? Myślisz o wprowadzeniu nowych produktów i usług? Masz pomysł na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej?

Szkolenie chemizacyjne dla rolników

Szkolenie chemizacyjne dla rolników z Gminy Baranowo w zakresie stosowania środków ochrony roślin, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, ul. Niepodległości 27.

Spotkanie Opłatkowe

Wójt Gminy Baranowo GOKSiR, GBP w Baranowie zapraszają na Spotkanie Opłatkowe w dnia 16.12.2023 r. do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 • Rodzice z dziecmi oraz Wójt i Przewodniczacy RG

Witamy nowo narodzonych Mieszkańców Gminy Baranowo

Narodziny dziecka to zawsze wielkie szczęście i ogromne emocje dla całej rodziny. Jest to również radość dla lokalnej społeczności, która w ten sposób powiększa się o nowych mieszkańców. Z tej okazji przygotowano dla nowo narodzonych dzieci kocyki z herbem Gminy Baranowo oraz list gratulacyjny skierowany do rodziców i maluszka

Przekazanie środków ochrony osobistej strażaka współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023

W dniu 10.02.2023 roku Wójt Gminy Baranowo złożył Wniosek o przyznanie pomocy finansowej  z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2023. Pomoc ta została przyznana i w dniu 13 października 2023 roku została podpisana umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/6026/2023 na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Baranowo przez Województwo Mazowieckie w łącznej kwocie 12.500,00 zł na zakup:

Zimowisko dla dzieci rolników

Zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry,  proponowane 7-dniowe zimowisko w ośrodku kolonijnym w Białym Dunajcu k/Zakopanego. Całkowity koszt zimowiska to 1400,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Informuje o ogłoszeniu Postępowania Zakupowego przez Beneficjenta dotacji tj. Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie, ul. Ks. Jana Trzaskomy 6, 06-320 Baranowo na wykonanie robót budowlanych dla zadania: ,,Wzmocnienie sklepienia, wymiana i naprawa tynków na sklepieniu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baranowie”.

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2023 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem ww. wsparcia.

Ogłoszenie dotyczące scalania gruntów

Wójt Gminy Baranowo informuje o możliwości scalania gruntów. W bieżącym okresie programowania scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym realizowane będą w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki rolnej  na lata 2023 – 2027.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie