Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  • Gminny Portal Mapowy
  • WG_kwartalnik

Ogłoszenia

Utylizacja folii rolniczej

Wójt Gminy Baranowo informuje, że Gmina Baranowo kolejny raz ma możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m.in. o siatki i sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big-Bag. Informacja o programie priorytetowym pojawiła się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dnia 8 czerwca 2021 r. 

Spotkanie Wójta Gminy z rodzicami noworodków - czerwiec 2021 r.

W dniu 08 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Henryka Toryfter z rodzicami dzieci - nowo narodzonych mieszkańców naszej gminy.
  • szkolenie_zlobek

Jak założyć żłobek. Szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3

Wyższa Szkołą Gospodarki zaprasza na szkolenie każda osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Wójt Gminy Baranowo informuje o prowadzonych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działka nr 767/2 Targowisko gminne w Baranowie

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Można wnioskować o pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej

Od wtorku przedsiębiorcy z ponad 60 branż mogą starać się o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku i kolejne świadczenie postojowe. Wnioski należy składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Spotkanie Wójta Gminy z rodzicami noworodków - maj 2021 r.

W dniu 05 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie  odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Henryka Toryfter  z  rodzicami dzieci - nowo narodzonych mieszkańców naszej gminy.

„Stypendia Pomostowe” na I rok studiów – nowa edycja

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) informuję o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

PGWWP Decyzja BI.RZT.70.24.2021 z dnia 15 marca 2021

PGWWP Decyzja BI.RZT.70.24.2021 z dnia 15 marca 2021 dot. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Baranowo.

Uwaga, kończysz lub ukończyłeś szkołę średnią? – zostań oficerem lub podoficerem Wojska Polskiego!

Informujemy, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą proces rekrutacji dla kandydatów na OFICERÓW - w ramach uczelni wojskowych i PODOFICERÓW - w ramach szkół podoficerskich.

Wyjaśnienie dot. zagospodarowania targowicy przy ewentualnej budowie sklepu wielkopowierzchniowego.

W związku z licznymi pytaniami  i wątpliwościami dotyczącymi sprzedaży gruntu pod sklep wielkopowierzchniowy na terenie targowicy,  Wójt Gminy wyjaśnia , że przedmiotem ewentualnej sprzedaży będzie pierwsza działka o powierzchni  50 arów umiejscowiona  od strony myjni samochodowej. Działka ta nie była wcześniej wykorzystywana  do celów targowych, składowano na niej  hałdy ziemi  i gruz. Pozostałe 2,70 ha, gdzie odbywają się jarmarki będą użytkowane jak dotychczas z możliwością  wprowadzenia ulepszeń dla mieszkańców. 

Czy powstanie w Baranowie sklep wielkopowierzchniowy typu Biedronka

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w miesiącu styczniu b.r. do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęły dwie oferty dotyczące zamiaru budowy w miejscowości Baranowo sklepu wielkopowierzchniowego pod znaną marką o zasięgu ogólnopolskim taką jak Biedronka, Lidl czy Stokrotka.
  • Kazimierz_Orzol

Odszedł do wieczności Kazimierz Orzoł były Wójt Gminy Baranowo

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że wczoraj, 1 kwietnia 2021r., odszedł do Domu Ojca Kazimierz Orzoł, były Wójt Gminy Baranowo, który administrował Gminą w latach 1990 – 1998. Zmarł w wieku 85 lat.

Informacja dotycząca realizacji programu ochrony powietrza

W związku z koniecznością realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, prosimy wszystkie osoby które wymienią źródło ciepła (piec) lub/i dokonają termomodernizację budynku o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy w Baranowie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Nieruchomość położona w Baranowie, zabudowana budynkiem Lecznicy dla zwierząt, przeznaczona w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w mieszkanie lub w obiektach wolnostojących.

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Informacja dla mieszkańców Gminy Baranowo

Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w zakresie wybranych badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Baranowo (zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Baranowo); (kobiety urodzone w latach 1960 – 1980; mężczyźni urodzeni w latach 1955 - 1980), który wygrała firma „Diagnostyka” ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Ogłoszenie o realizacji projektu RPO WM 2021-2022

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)"

Zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Baranowo

Informacja dla mieszkańców Gminy Baranowo (zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Baranowo), urodzonych przed 1976 rokiem (ukończone w 2020 r. 45 lat) lub dla osób z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, chcących skorzystać z dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych.

Zawiadomienie - program usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w 2021 r. Gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie