Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • Baner Pomagam Ukrainie
 • GPKIPCP
 • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • Gminny Portal Mapowy
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenia

 • GRAFIKA - POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ. KONKURS

Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym, jak również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)". W ramach projektu zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do skorzystania z dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej i szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Konsultacje społeczne - nowa LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" rozpoczyna proces przygotowania nowej Strategia Rozwoju Lokalnego, którego bardzo ważnym elementem jest włączenie mieszkańców obszaru 9 gmin kurpiowskich: Olszewo-Borki, Myszyniec, Łyse, Lelis, Kadzidło, Jednorożec, Czarnia, Chorzele i Baranowo.
 • III Krajowe Dni Pola 2022 - plakat

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizatorem Krajowych Dni Pola 2022

W dniach 11-13 czerwca 2022 r., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na Krajowe Dni Pola na terenie Oddziału MODR Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, służy upowszechnieniu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo.

Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów!

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

Zapraszamy na Noc Muzeów. Wstęp wolny

Zbliża się Noc Muzeów – odbędzie się w sobotę 14 maja. Zapraszamy na zwiedzanie wystawy stałej, ekspozycji czasowych, korzystanie ze strzelnicy cyfrowej, a także na koncert, seanse filmowe oraz inscenizacje. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Noc Muzeów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce rozpocznie się w sobotę 14 maja o godz. 19.00, a potrwa do północy.

XLVI zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 maja 2022 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie.

KMP w Ostrołęce - zaproszenie

KMP w Ostrołęce zaprasza na debatę społeczną, która odbędzie się w Ostrołęce, w Wyższej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Korczaka 73 w dniu 19 maja 2022 r. o godzinie 17.00.

Akcja - zbiórka!

Wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie oraz mieszkańców gminy Baranowo zapraszamy do udziału w ekologicznej akcji, która zostanie przeprowadzona w czwartek 21 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji: spbaranowo.szkolnastrona.pl

 • wakacje2022

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci - wakacje 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2007 a 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 kwietnia 2022 r. tj. wtorek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie.

 • autor: Janusz Obrębski
 • Festiwal Polska od Kuchni

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji.

XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 25 marca 2022 r. tj. piątek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo

Wójt Gminy Baranowo  pilnie  poszukuje  osób  chętnych do podjęcia pracy w Urzędzie Gminy w Baranowie w ramach  robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży organizowanych przy współpracy z  Powiatowym  Urzędzie  Pracy w Ostrołęce.

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Informacja Wójta Gminy Baranowo

Wójt Gminy Baranowo informuje, że od dnia 22.02.2022 r. inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Baranowie. Od najbliższego targu opłaty będzie pobierać ww. podmiot. Wysokość opłaty targowej nie uległa zmianie.

 • autor: Arkadiusz Kuciejczyk

Jak mieszkańcy Powiatu mogą pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Drodzy Mieszkańcy, bardzo nas cieszy Wasza ogromna chęć wsparcia naszych sąsiadów z ogarniętej wojną Ukrainy. Samorząd Powiatu pomaga organizując zbiórkę najpotrzebniejszych w tej chwili artykułów i rzeczy dla broniących swojej Ojczyzny Ukraińców, a także dla tych, którzy musieli pospiesznie opuścić swoje domy i już są wśród nas.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w dniu 03.03.2022 r. został ogłoszony pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Baranowo, oznaczonej nr ew. 767/2 o pow. 0,5280 ha.
 • Opieka_W

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gmina Baranowo podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Zbiórka artykułów dla uchodźców z Ukrainy

Zbiórka  darów odbędzie się we wtorek, środę i czwartek od 01.03. do 03.03.2022 r. Miejsce zbiorki: Szkoła Podstawowa w Zawadach w godz.  8:00 - 15:00, Remiza OSP Baranowo w godz. 9:00 - 11:00 i 16:00 - 19:00, Remiza OSP Brodowe Łąki w godz. 17:00 - 19:00. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo

W nawiązaniu do pisma Wojewody Mazowieckiego znak WBZK-I.6330.2.2022 oraz prośby Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce z dnia 25.02.2022 r., w sprawie ponownego przeanalizowania możliwości Gminy i mieszkańców, dotyczącej zakwaterowania uchodźców z Ukrainy ogarniętej wojną, Wójt Gminy Baranowo zwraca się z prośbą do mieszkańców...

XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 luty 2022 r. tj. czwartek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baranowo poszukuje lekarza stomatologa do pracy w Ośrodku Zdrowia w Baranowie. Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Baranowie, Rynek 7, pokój 21 lub telefonicznie pod numerem (29) 761-37-76 lub 660-796-555.

XIV edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: od 01 lutego do 28 lutego 2022 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła na rok 2022.

Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 24 stycznia 2022 r.

Komunikat Starosty Ostrołęckiego z dnia 24 stycznia 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr działki - 767/2, Powierzchnia działki - 0,5280 ha,  miejscowość - Baranowo, Nr księgi wieczystej - OS1O/00046220/3, opis nieruchomości - niezabudowana, przeznaczenie nieruchomości - tereny usług nieuciążliwych, sposób zagospodarowania nieruchomości - Targowisko gminne.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (PDF) 263.54kB
  Nr działki - 767/2, Powierzchnia działki - 0,5280 ha, miejscowość - Baranowo, Nr księgi wieczystej - OS1O/00046220/3, opis nieruchomości - niezabudowana, przeznaczenie nieruchomości - tereny usług nieuciążliwych, sposób zagospodarowania nieruchomości - Targowisko gminne.
  • autor: Stanisław Szutkowski

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo z dnia 18.01.2022 r.

Ogłoszenie (Obwieszczenie) Wójta Gminy Baranowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo z dnia 18.01.2022 r.

 • autor: Justyna Tabaka

Podziękowania

 • Podziękowania

Ogłoszenie dotyczące Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo zaprasza organizacje pozarządowe ...

Konkurs - Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi..."

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie