Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl
ePUAP: /i910dx9qsx/SkrytkaESP

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • Defibrylator AED
  • tablica Czyste Powietrze
  • GPKIPCP
  • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
  • WG_kwartalnik
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
  • profilaktyka jodowa

Państwowy Fundusz Celowy

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Baranowo w dniu 29 lutego 2024r. podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Baranowo podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Gmina Baranowo podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przebudowa drogi w msc. Oborczyska

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Baranowo zrealizowała  inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi w msc. Oborczyska”,  W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 489,05 mb i szerokości 5,5m. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, zjazdy oraz oznakowanie pionowe i poziome jezdni. 
Realizacja inwestycji  poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Gmina Baranowo podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Baranowo zrealizowała  inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00”,  W ramach zadania przebudowano 2 odcinki drogi o łącznej długości 926,72 mb o szerokości 5,5m. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, zjazdy oraz oznakowanie pionowe i poziome jezdni. Realizacja inwestycji  poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

[KOPIA] Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Gmina Baranowo podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie