Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93

e-mail: ug[a]baranowo.pl
ePUAP: /i910dx9qsx/SkrytkaESP

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • Defibrylator AED
 • tablica Czyste Powietrze
 • GPKIPCP
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 • profilaktyka jodowa

Informacje

Informacje

Stronicowanie

 • 2024.01.24
  Zawiadomienie - podatek akcyzowy, logo Gminy Baranowo

  Zawiadomienie - podatek akcyzowy

  Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: od 01 lutego do 29 lutego  2024 roku w celu  złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni na rok 2024.

 • 2024.01.22
  LXVII sesja Rady Gminy Baranowo - logo Gminy Baranowo

  LXVII sesja Rady Gminy Baranowo

  Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVII sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 23 stycznia 2024 tj. wtorek o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad: 

 • 2024.01.17
  Informacja o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)"

  Informacja o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o kontynuacji realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka (I)" Projekt jest realizowany w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

 • 2024.01.12
  Ważny komunikat w sprawie wyboru ofert kierowanych do wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

  Ważny komunikat w sprawie wyboru ofert kierowanych do wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

  Wójt Gminy Baranowo informuje, że Gmina Baranowo nie promuje konkretnych firm, instalacyjnych oraz wykonawczych sprzedających urządzenia w ramach programu Czyste Powietrze. Mieszkaniec sam dokonuje wyboru wykonawcy realizującego usługę, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

 • 2024.01.11
  Logo czystepowietrze.gov.pl

  Nowa odsłona strony czystepowietrze.gov.pl już dostępna

  Dokumenty o programie „Czyste Powietrze” pod ręką, proste, intuicyjne menu, poprawiona nawigacja, odświeżona szata graficzna – tak wygląda nowa odsłona serwisu internetowego czystepowietrze.gov.pl. Przebudowa strony „Czystego Powietrza” była ukierunkowana na potrzeby beneficjentów programu, którzy mają teraz dostęp do bardziej przystępnych i przejrzystych informacji.

 • 2024.01.08
  Budżet Obywatelski Mazowsza - logo

  Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza

  Szanowni Państwo! Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 30 mln zł. Do 21 stycznia 2024 r. trwa nabór projektów do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów. Z niecierpliwością czekamy na każdy z nich. Przypominamy, że jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden pomysł. Nie ma w tym temacie ograniczeń.

 • 2024.01.02
  Logo Gminy Baranowo

  Harmonogram odbioru odpadów na 2024 r.

  Informujemy, że są już dostępne harmonogramy odbioru odpadów na 2024 r.

 • 2024.01.02
  Logo Gminy Baranowo

  Plany inwestycyjne Gminy na 2024 rok

  Budżet gminy na 2024 rok został jak co roku przygotowany i zgodnie z przepisami prawa złożony do 15 listopada do RIO w Ostrołęce. W grudniu Samorząd Gminy pracował nad ustaleniem jego ostatecznego kształtu tak, by przyjąć go na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia. Wstępnie dochody gminy zostały ustalone i zapisane w projekcie budżetu w łącznej kwocie 45 145 144 zł w tym dochody bieżące w kwocie 32 572 659 zł, a dochody majątkowe (dotacje) w kwocie 12 572 485 zł.

 • 2023.12.29

  Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Baranowie

  Dnia 28 grudnia 2023 roku odbyło się przekazanie sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Sprzęt został zakupiony dzięki programowi realizowanemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...

 • 2023.12.29
  Logo Gminy Baranowo

  Ogłoszenie Wójta Gminy Baranowo

  Wójt Gminy Baranowo informuje, że od dnia 4 stycznia 2024 r. przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, pokój nr 30 w godzinach pracy Urzędu wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Zimna Woda i Olkowa Kępa, gmina Baranowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 215 o pow. 0,9400 ha. Przedmiotowa nieruchomość była działką leśną. W okresie wyłożenia spisu będą udzielane informacje oraz przyjmowane zgłaszane zastrzeżenia, które podlegać będą rozpatrzeniu  przez Komisję Inwentaryzacyjną.

Stronicowanie

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie