Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93

e-mail: ug[a]baranowo.pl
ePUAP: /i910dx9qsx/SkrytkaESP

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 • Defibrylator AED
 • tablica Czyste Powietrze
 • GPKIPCP
 • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
 • WG_kwartalnik
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 • profilaktyka jodowa

Informacje

Informacje

Stronicowanie

 • 2023.12.07
  Przekazanie środków ochrony osobistej strażaka współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023

  Przekazanie środków ochrony osobistej strażaka współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023

  W dniu 10.02.2023 roku Wójt Gminy Baranowo złożył Wniosek o przyznanie pomocy finansowej  z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2023. Pomoc ta została przyznana i w dniu 13 października 2023 roku została podpisana umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/6026/2023 na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Baranowo przez Województwo Mazowieckie w łącznej kwocie 12.500,00 zł na zakup:

 • 2023.11.22
  Zimowisko dla dzieci rolników

  Zimowisko dla dzieci rolników

  Zapraszamy dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry,  proponowane 7-dniowe zimowisko w ośrodku kolonijnym w Białym Dunajcu k/Zakopanego. Całkowity koszt zimowiska to 1400,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 • 2023.11.17
  Logo Gminy Baranowo

  Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

  Informuje o ogłoszeniu Postępowania Zakupowego przez Beneficjenta dotacji tj. Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie, ul. Ks. Jana Trzaskomy 6, 06-320 Baranowo na wykonanie robót budowlanych dla zadania: ,,Wzmocnienie sklepienia, wymiana i naprawa tynków na sklepieniu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baranowie”.

 • 2023.11.14
  Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

  Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

  Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2023 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

 • 2023.11.06
  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

  W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem ww. wsparcia.

 • 2023.10.27
  Ogłoszenie dotyczące scalania gruntów - logo gminy

  Ogłoszenie dotyczące scalania gruntów

  Wójt Gminy Baranowo informuje o możliwości scalania gruntów. W bieżącym okresie programowania scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym realizowane będą w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki rolnej  na lata 2023 – 2027.

 • 2023.10.17
  Spotkanie Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Baranowo

  Spotkanie Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Baranowo

  Dnia 12.10.2023r członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Baranowo spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie.

 • 2023.10.13

  Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

 • 2023.10.11
  Ogłoszenie dotyczące realizację zadania publicznego

  Ogłoszenie dotyczące realizację zadania publicznego

  Ogłoszenie dotyczące realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • 2023.09.19
  Logo- herb Gminy Baranowo

  Utylizacja płyt azbestowych - 2023

  Informujemy, że Gmina Baranowo zakończyła w 2023 r. realizację zadania pn. „Odbiór,  transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Baranowo”. Wiosną 2023 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w ilości 87,5 ton.

Stronicowanie

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie