Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • Baner Pomagam Ukrainie
  • GPKIPCP
  • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna
  • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
  • Gminny Portal Mapowy
  • WG_kwartalnik
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Oferta Inwestycyjna

Szczegóły ofery inwestycyjnej

Tereny  inwestycyjne  mają  bezpośredni dostęp do  dróg gminnych oraz drogi powiatowej, która łączy się w  kierunku  wschodnim  z drogą krajową nr 53, a  w kierunku  południowym z drogą  wojewódzką nr 544.
Tereny inwestycyjne (strefa gospodarcza) o powierzchni 21,7089 ha,  zlokalizowana jest  na obrzeżach miejscowości gminnej Baranowo. Składa się z 32 działek, położonych w obrębie geodezyjnym Baranowo i Orzoł, stanowiących własność gminy Baranowo. Część  terenów inwestycyjnych  położona jest w obszarze Natura 2000.
Tereny te można podzielić na pięć odrębnych części (obszarów) jak przedstawia załączona mapka.  
I. Obszar o  powierzchni 2,05 ha, składający się z działek o nr ew. 96, 97, 98, 99, 100.
II. Obszar  o powierzchni 8,9409 ha, składający się z działek o nr ew. 369/1, 370/1, 371/1, 372/1, 152, 153, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112/1, 158/2, 154/2, 113/2, 55/3.
III. Obszar  o powierzchni 3,05 ha, składający się z działek o nr ew. 526/2, 527/2, 528/2, 529/2.
IV. Obszar  o powierzchni 4,38 ha, składający się z działek o nr ew. 585, 583/5.
V.   Obszar  o powierzchni 3,2880 ha, składający się z działek o nr ew. 766/1, 988, 767/2.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo, przedmiotowe nieruchomości są głównie przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, tylko część piąta przeznaczona jest pod  usługi nieuciążliwe.
Powyższe tereny położone są w sąsiedztwie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA  i byłego Zakładu Mleczarskiego Hochland Polska Sp. z o. o. (obecnie własność SM MLEKOVITA).
Każda z wyżej wymienionych odrębnych części ma bezpośredni styk z drogą publiczną oraz bardzo  bliski dostęp do wodociągu, światłowodu, kanalizacji sanitarnej czy sieci gazowej, (stacja redukcji wysokiego ciśnienia gazu obok działek z części III). W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega też linia elektroenergetyczna 15 kV z możliwością podłączenia max   3 MW. W przypadku ogromnych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę czy  dużych ilości ścieków przemysłowych   istnieje możliwość  budowy własnego  ujęcia wody  oraz  własnej oczyszczalni ścieków.  
Jest także możliwość przekazania terenu inwestorom na dogodnych warunkach.

  • Tereny inwestycyjne w miejscowości Baranowo
  • Tereny inwestycyjne wyrys 1
  • Tereny inwestycyjne wyrys 2

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie