Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

  • GPKIPCP
  • Dobry Start
  • Baner - Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku
  • Gminny Portal Mapowy
  • WG_kwartalnik
  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

WFOŚiGW

Utylizacja płyt azbestowych

Informujemy, że Gmina Baranowo zakończyła w 2021 r. realizację zadania pn. „Odbiór,  transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Baranowo”.

Wiosną 2021 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w ilości 125,0 ton.

Na taką ilość mieszkańcy gminy złożyli wnioski do Urzędu Gminy na odbiór płyt azbestowych. W ramach zapytania o cenę wyłoniono firmę CENTROBUD CENTRALA Sp. z o.o. , S-ka Komandytowa z siedzibą w Makowie Mazowieckim do odbioru transportu i utylizacji azbestu.
Ogólny koszt utylizacji 125,0 ton płyt azbestowych wyniósł 48 124,99 złotych.

Na ww. zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 28 125,00 zł, natomiast z budżetu Gminy zostało wyasygnowane 19 999,99 zł. W terminie do 30 września 2021 r. w/w firma odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy i zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dzięki aktywności gminy mieszkańcy mogą nie tylko pozbyć się eternitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale także otrzymać potwierdzenie jego przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.

  • Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów...

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie