Menu

Banery

Dane kontaktowe

Tel:   +48 29 761 37 76 lub 93
Fax:  +48 29 761 37 93  w. 51

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Zapraszamy do Urzędu:
7:30 - 15:30   poniedziałek, wtorek  
8:30 - 16:30   środa
7:30 - 15:30   czwartek, piątek

 

NSP2021

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ogłoszenia

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Baranowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) zwołuję XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień  19 lutego 2021 r. tj. piątek o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.      
 2. Uchwalenie porządku obrad.  
 3. Interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta  i  Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między  sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   Gminy oraz  w budżecie Gminy na 2021 rok. 
 6. Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
 7. Sprawy różne.
 8. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania. 
      
  Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski        

 • autor: Teresa Jędrzejczyk

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7, 06-320 Baranowo
NIP: 761-11-82-755, REGON: 000533618
Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Baranowo na mapie