Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany - plik pdf