Mieszkańcy sołectw:  ZAWADY,  BRODOWE ŁĄKI,  KOPACZYSKA,  GUZOWATKA,  WOLA BŁĘDOWSKA,  DĄBROWA,  BŁĘDOWO.  Zapraszam mieszkańców ww. sołectw do udziału w zebraniu dotyczącym jakości wody z wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Zawadach. Zebranie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.30 w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Zawadach.

Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Przedstawienie bieżącej sytuacji na SUW w Zawadach i wodociągu zasilanym z tej stacji.
2. Informacja nt. działań podjętych przez Samorząd w celu zniwelowania problemów z jakością wody dostarczanej z SUW Zawady.
3. Sprawy różne.
Proszę o liczny udział w zebraniu.

Z poważaniem    
Wójt          
Henryk Toryfter