Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z póz. zm.) oraz Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 924) - w ramach Programu 500+,
- od 1 lipca 2019r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji elektronicznej, na nowy okres zasiłkowy 2019/2021.
- od 1 sierpnia 2019r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej, na nowy okres zasiłkowy 2019/2021.
Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Rodziny, które w okresie zasiłkowym 2018/2019 nie pobierały świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, żeby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem od 1 lipca 2019r. muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 października 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Wypełnione wnioski przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo, pok. Nr. 2 i 5.
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze: - numer rachunku bankowego, - adres e-mail na który będzie wysyłana informacja o przyznanym świadczeniu.