Targi Inwestycyjne      W dniach 21-23 kwietnia  br Gmina Baranowo brała udział w Targach  Inwestycyjnych w  Warszawie – Nadarzynie „INVESTATE POLAND”, organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy.

WFOSiGWZakup nowego, średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (drogowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł

Gmina Baranowo w dniu 22.10.2014 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki nr 0139/14//NZ/P na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 375.192,00 zł”.

Początek strony