Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zaprasza zainteresowanych do rekrutacji na szkolenia dotyczące pisania wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt skierowany jest w do osób zamieszkałych na terenie działania LGD "Kurpsie Razem".

Więcej informacji: www.kurpsierazem.eu