W dniach od 7 do 9 czerwca 2019 r. przebywała na terenie naszej Gminy z gościnną wizytą delegacja samorządowa z gminy Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie.

Celem tej wizyty było nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami. W dniu 8 czerwca w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Baranowo Henrykiem Toryfter oraz Przewodniczącym Rady Gminy Januszem Obrębskim, a Wójtem Gminy Lipnica Wielka Mateuszem Lichosyt oraz Przewodniczącym Rady Gminy Lipnica Wielka Andrzejem Karoszka. Następnym etapem będzie zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminami, w której strony określą wspólne cele i dążenia w dziedzinach kluczowych dla rozwoju samorządu terytorialnego, tj. edukacja, kultura, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska, kultura fizyczna i sport. Podstawą ich realizacji ma być wymiana informacji, a także doświadczeń samorządów na różnych płaszczyznach (dobre praktyki), w tym wymiana młodzieży i wymiana kulturalna. Mamy nadzieję na owocną współpracę, z której każda z Gmin odniesie obopólne korzyści.
Chciałbym poinformować, że Lipnica Wielka to malownicza gmina położona na Orawie rozciągająca się u podnóża Babiej Góry. Łagodne wzgórza, rozległe polany, szumiące lasy, bystre potoki i gościnni mieszkańcy, żywy folklor, bogata historia - to wszystko można odnaleźć w tej orawskiej gminie. W jej skład wchodzi największa w tej okolicy wieś - Lipnica Wielka, założona na prawie wołoskim w 1606 roku oraz najmłodsza wioska orawska – Kiczory. Powierzchnia gminy wynosi:67,5 km², w tym lasy 31,5 km² i liczy ponad 5600 mieszkańców. Położona jest w tzw. beskidzkiej części Górnej Orawy. Malowniczo ciągnie się wzdłuż potoku Lipniczanka na przestrzeni 16 kilometrów. Dolna część gminy sięga Jeziora Orawskiego i leży na wysokości 600m n.p.pm., a górna wznosi się ku szczytowi Babiej Góry (1725 m n.p.m.)

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter