Do strażaków ochotników z subregionu ostrołęckiego trafi nowy sprzęt specjalistyczny. Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza, na mocy podpisanych umów, Ochotnicze Straże Pożarne z Baranowa i Gleby (gm. Kadzidło) otrzymają sprzęt o łącznej wartości 35 tys. 500 zł.

Więcej >>Moja Ostrołęka