Wójt Gminy Baranowo dnia 16 lipca 2019 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach.

Ogłoszenie konkursowe - plik pdf