Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mieści się w budynku Urzędu Gminy Baranowo

Adres:
Rynek 7
06-320 Baranowo
Tel: 029 7616562

Kierownik: Kazimierz Rzewnicki

Pracownicy:
Zofia Bączek - główna księgowa
Bożena Koszykowska - specjalista ds. kadr
Jadwiga Abramczyk - specjalista ds. księgowych
Adam Orzoł- kierowca autobusu szkolnego
Mieczysław Symołon - kierowca 3/4 etatu

ZOSiP w Baranowie prowadzi obsługę Finansowo-księgową i administracyjną niżej wymienionych jednostek oświatowych:

  1. Zespół Szkół Gminnych w Baranowie,
  2. Zespół Szkół Gminnych w Zawadach,
  3. Gminne Przedszkole w Baranowie.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 03 września 2018r. do 15 września 2018 r. można składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie w godzinach 830 - 1530 (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy mogą składać wnioski do 15 października 2018r.

Wójt Gminy Baranowo dnia 21 marca 2018 r. ogłsza Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17  który został ogłoszony w 07.11.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony