Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo” współfinansowany z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5320/16-00 z dnia 11.06.2018r.
Całkowita wartość projektu: 1.050.143,81 PLN
Środki EFRR: 817.086,76 PLN

 

Nazwa projektu: "Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno - sportowa, II. Część edukacyjno - społeczna".

Beneficjent: Gmina Baranowo

Kalendarz wydarzeń

listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Początek strony