Rada Gminy Baranowo

1.     Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Obrębski

2.     Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Andrzej Socha
 
3.     Czesława Abramczyk
    
4.     Jan Mirosław Deptuła
    
5.     Roman Kasiewski

6.     Lesław Berk

7.     Rafał Mydło

8.     Andrzej Krawczyk

9.     Waldemar Płoski

10.   Józef Płoski

11.   Tadeusz Jeznach

12.   Andrzej Stolarczyk

13.   Kazimierz Kozłowski

14.   Joanna Elżbieta Szymaniak

15.   Andrzej Duszak
    
Radni powiatu z terenu Gminy Baranowo

1.     Kazimierz Rzewnicki

2.     Andrzej Grzyb