Uprzejmie informuję, że w 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji rozstrzygnęło III konkurs w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej na terenie subregionu ostrołęckiego i naszej gminy także. Wybudowana w ramach programu infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych. Konkurs wygrała i inwestycję będzie realizowała w ramach tego programu Spółka FIBEE IV grupa INEA. Projekt będzie realizowany w okresie od 2019-2022.
Zgodnie z założeniami i wymogami konkursu do wykonania przyłączy w gminie Baranowo zostało wytypowanych tylko 455 gospodarstw wraz z placówkami oświatowymi. Z rozmów jakie przeprowadziliśmy w dniu 25.06 br. z przedstawicielami Spółki FIBEE zarysowała się szansa wykonania w okresie ok 3 lat większej liczby przyłączy niż wytypowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Oczywiście wszystko determinuje czynnik ekonomiczny, im więcej chętnych w danej lokalizacji tym większe szanse.
Jak poinformowali nas podczas spotkania projektanci wykonanie przyłącza dla mieszkańca jest bezpłatne i nie obliguje właściciela gospodarstwa do natychmiastowego podłączenia Internetu. Każdy może wybrać sobie później usługodawcę współpracującego z firmą FIBEE, który przy wykorzystaniu wykonanego przyłącza do sieci szkieletowej w swoim zakresie włączy światłowodem nasze gospodarstwo do szerokopasmowego Internetu. Od tego momentu trzeba płacić abonament zgodnie z podpisana umowa i regulaminem usługodawcy.
W celu zdiagnozowania potencjalnego zainteresowania tematem szerokopasmowego Internetu wśród mieszkańców w Urzędzie Gminy zostaną udostępnione listy, na których mogą Państwo zgłaszać chęć skorzystania z możliwości wykonania przyłącza gospodarstwa do sieci światłowodowej.
Lista nie będzie w żaden sposób gwarantować wykonania usługi ponieważ wszystko zależy od ilości chętnych jak tez możliwości wykonawcy tj. Spółki FIBEE, ale na pewno zwiększy szanse na podłączenie większej ilości gospodarstw na terenie Gminy Baranowo w ramach tego projektu. W związku z powyższym proszę o niezobowiązujące (gdyż Gmina nie ma na to wpływu) wpisywanie się na listę chętnych w celu wykonania przyłącza światłowodowego do swojej posesji.
Listy znajdują się w Sekretariacie oraz w pokoju Nr. 11 u Pana Sławomira Lipki.

                                                                               Z poważaniem:

Wójt Gminy    
Henryk Toryfter