W związku z przystąpieniem Gminy do wykonania nowej tablicy informacyjno-promocyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy w Baranowie, Wójt Gminy zwraca się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z propozycją zamieszczenia na niej reklamy danego podmiotu. Koszt zamieszczenia modułu 50 cm x 50 cm wynosi 200,00 zł brutto. Proszę o przedłożenie informacji o ewentualnym włączeniu się do tej inicjatywy w Urzędzie Gminy w Baranowie, pokój nr 17 w terminie do 30 czerwca 2019 roku.