Wójt Gminy Baranowo ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów na stanowisko Skarbnik Gminy Baranowo.

>> Zarządzenie oraz szczegółowy proces rekrutacji: plik pdf