Wójt Gminy Baranowo wraz ze współorganizatorami zaprasza właścicieli pięknych ogrodów z terenu Gminy Baranowo do udziału w konkursie „Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2018„ Zgłoszenia ogrodu do konkursu może dokonać właściciel ogrodu lub dorosły mieszkaniec gminy po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściciela ogrodu - w terminie do 11 lipca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy w Baranowie, pok. Nr 19 oraz na stronie internetowej Gminy: www.baranowo.pl

Wójt Gminy    
Henryk Toryfter 

W załączeniu: