Wójt Gminy Baranowo informuje, że w związku z budową odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sosnowej w Baranowie i podłączaniem jej do istniejącej sieci w ul. Słonecznej w dniu 25.06.2018 r (poniedziałek) od godz. 900 w miejscowości Baranowo ul. Słoneczna i wsi Budne Sowięta nastąpi kilkugodzinny ( 2-3 godz.) brak wody w sieci. Z uwagi na powyższe prosimy o wcześniejsze dokonanie zapasów wody do celów spożywczych i w miarę możliwości do celów gospodarczych. Za niedogodności i utrudnienia z powodu braku wody z góry przepraszam.

Wójt Gminy     
Henryk Toryfter