Otwarty konkurs na wyłonienie Partnera do projektu pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy.