Wójt Gminy informuje, że w dniach 12 – 13 lipca br., w godz. 900 - 1800  w Urzędzie Gminy w Baranowie projektant będzie podpisywał umowy z mieszkańcami na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorowych i fotowoltaicznych.
Zapraszamy wszystkie osoby, które potwierdziły gotowość udziału w projekcie. W przypadku nie podpisania umowy w tym terminie i nie dostarczenia wykonanego projektu niezwłocznie do Urzędu Gminy, osoby nawet wcześniej zapisane na listy na kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne nie będą uwzględniane.