Wójt Gminy Baranowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Baranowie  ul. Niepodległości 16, 06-320 Baranowo

Treść ogłoszenia