Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Baranowo do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

1. Cel i przedmiot konsultacji
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Baranowo

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje rozpoczynają się 19 listopada 2020, a kończą się 27 listopada 2020 włącznie.

3. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia opinii i uwag do projektu programu.
Opinie i uwagi można składać na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. włącznie - pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Baranowie, elektroniczne na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w pokoju Nr 19 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

W załączeniu:
- formularz zgłoszenia opinii i uwag
- projekt programu współpracy
- pełna treść Ogłoszenia

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter