Ogłoszenie dotyczące realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wraz z załączniami