Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: od 03 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła na rok 2020.
W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty.
2. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 lutego2020 r. do 31 lipca 2020 r. i kopie przelewu bankowego lub dowodu wpłaty za olej napędowy.
3. Numer konta bankowego