Wójt Gminy Baranowo informuje, iż w okresie wakacji (już od poniedziałku 22 czerwca 2020 r.) w każdy poniedziałek i czwartek uruchomione będą kursy gminnych autobusów. Trasy autobusów będą podobne jak w roku ubiegłym. Z przejazdu będą mogły skorzystać osoby starsze i niepełnosprawne niemające innych możliwości dotarcia do miejscowości gminnej w celu m.in. wizyty w placówkach służby zdrowia, zabiegów rehabilitacyjnych itp.

Mieszkańcy kolonii poszczególnych miejscowości mogą zgłosić chęć wyjazdu w przeddzień pod nr tel. 29 761 65 62 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Wtedy (w miarę możliwości) pojazd przyjedzie do miejsca zamieszkania.
Kursy powrotne będą odbywały się w godzinach przedpołudniowych uzgadnianych z kierowcą przez pasażerów, którzy przyjadą do Baranowa. Kursy są nieodpłatne.