Wójt Gminy Baranowo informuje, iż Gmina Baranowo otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Baranowo. Usługa będzie realizowana przez firmę EKO SERWIS Kamil Rudziński z miejscowości Grudusk.
Rolnicy, którzy zgłosili gotowość udziału w programie będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca.
Zbiórka rozpocznie się około 15 czerwca 2020 roku, jednakże nie został jeszcze ustalony dokładny harmonogram zbiórki. Informacje o terminach i miejscach zbiórki zostaną przekazane w najbliższym czasie Sołtysom oraz zainteresowanym rolnikom. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przygotowania odpadów do odbioru.
UWAGA!
Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane według kategorii:
• oddzielnie sznurek/siatka
• oddzielnie folia z balotów po sianokiszonce
• oddzielnie folia pryzmowa czarna, czarno biała itp.
• oddzielnie worki po nawozach małe
• oddzielnie worki po nawozach / paszy typu Big Bag
Odpady nie mogą być w postaci luźnej, prosimy o zapakowanie ich w Big Bagi, dostarczenie ich w postaci zwartej (np. owinięte sznurkiem) umożliwiającej ich zważenie na wadze przenośnej. Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter