Wójt Gminy Baranowo informuje, że Gmina Baranowo ma możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m. in. o siatki i sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big - Bag.

Aby rolnik mógł wziąć udział w programie powinien wypełnić wniosek, a następnie złożyć go do dnia 15 listopada 2019 roku w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo. We wniosku proszę podać prognozowaną na dzień 30 czerwca 2020 roku orientacyjną masę odpadów rolniczych. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na usługę odbioru folii w Naszej Gminie. Dodatkowo proszę o informacje dotyczącą dotychczasowych metod w zakresie zagospodarowania tych odpadów (gdzie były przekazywane).
Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników, którzy mają problem z pozbyciem się folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, do udziału w tym programie.
Zgodnie z programem dofinansowaniem objęta jest usługa odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z wyznaczonego przez Gminę punktu.
W związku z powyższym każdy rolnik będzie musiał przywieźć folię do tego punktu (PSZOK) we własnym zakresie. Termin dostarczenia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zostanie określony przez Gminę dopiero po otrzymaniu dofinansowania.
Wniosek dostępny jest na stronie www.baranowo.pl lub w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy Baranowo. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 761 37 76 wew. 32.