Informuję, że zostały sporządzone spisy wyborców do głosowania – w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Spisy są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Baranowie od 21.09.2019 r. do 08.10.2019 r. w pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu: tj. od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 16:30. Sprawdzenia ujęcia w spisie dokonuje się na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców. Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy pok. Nr 1.