Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: od 01 sierpnia do 02 września 2019 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego
i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła  na rok  2019.
W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty.
2. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 lutego2019 r. do 31  lipca  2019 r. i kopie przelewu bankowego lub dowodu wpłaty za olej napędowy.
3. Numer konta bankowego
Od 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.