Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 21.02.2019 r. na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1) część o pow. 2,02 ha z działki o nr ew. 912/3, położonej w obrębie Baranowo,
2) część o pow. 1,49 ha z działki o nr ew. 918/2 oraz część o pow. 0,70 ha z działki o nr ew. 981/2, położone w obrębie Baranowo.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wykazu w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.