Decyzja Nr 32/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.