Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w zakresie wybranych badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 40 roku życia, który wygrała firma „ALAB Laboratoria” ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Baranowo mogą wybrać dwa dowolne badania z poniższej grupy, które będą sfinansowane przez Gminę w 100%. Trzeciego badania Gmina nie finansuje.
• witamina D3,
• borelioza (IgM, IgG),
• choroby tarczycy (TSH, FT3, FT4).
Zapisywać się na badania można telefonicznie (tel. 29 761-37-76 wew. 31 i tel. 29 761-37-93, wew. 31) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 21).
Badania (pobranie krwi) będą wykonywane w Ośrodku Zdrowia w Baranowie, ul. Niepodległości 18, od 23 maja 2018 r., w każdą przedostatnią środę miesiąca, do wyczerpania środków finansowych.