Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: 01- 28 lutego 2018 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018.
W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty.
2. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. i kopie przelewu bankowego lub
dowodu wpłaty za zakupiony olej napędowy.
3. Numer rachunku bankowego.
Od 2018 roku wypłata zwrotu podatku akcyzowego będzie przekazywana na wskazany rachunek bankowy.