Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Odział Ostrołęka zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w Urzędzie Gminy Baranowo sala konferencyjna w I kw. 2018 r. w następujących tematach:
1. PROW 2014-2020 Modernizacja gosp. i Restrukturyzacja małych gosp. dnia 25.01. 2018 godz.9.00 poprowadzi Tomasz Pfajfer .
2. PROW 2014-2020 Premia Młodego Rolnika – dnia 15.02.2018 godz.9.00 poprowadzi Jacek Tyszka.
Na ww. tematy Agencja będzie przyjmować wnioski w I półroczu
3. Dodatkowa dopłata do łąk i pastwisk na Naturze 2000 w wys. 600 zł. na 1 ha i wnioski bezpośrednie -,e wniosek - dnia 14.03.2018 godz.9.00 poprowadzi Jacek Tyszka.
Zapraszam po bliższe informacje w pok. 25 lub tel.507947795 -Urząd Gminy w Baranowie

Starszy Doradca          
obsługujący gminę Baranowo
mgr inż. Wacław Grzyb