W latach 2017 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(II)”

Realizacja projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)"