A- A A+

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego

Informacje szczegółowe

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 lipca 2018 r. tj. czwartek o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

W związku z powołaniem przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, Wójt Gminy Baranowo informuje, że od dnia 11 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój nr 27 przyjmowane będą wnioski o oszacowanie szkód w uprawach. Każdy rolnik, u którego wystąpiła susza powinien zgłosić się do Urzędu w celu wypełnienia stosownych dokumentów.

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie w związku z uruchomieniem generatora wniosków, zaprasza na spotkania szkoleniowe z zakresu wypełniania wniosków.

Więcej informacji

Posiadam do sprzedaży amatorsko wykonane kolektory słoneczne Zachęcam również do korzystania z kolektorów słonecznych wykonanych w firmach. Kolektory firmowe można nabyć przez internet. Należy wejść na stronę - kolektory słoneczne – dokonać wyboru według potrzeb i zamówić. Ceny kolektorów ustawianych przed budynkiem – nie na dachach - są stosunkowo niskie. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony