Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 20 lutego 2019 r. tj. środa o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję V zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 stycznia 2018 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: 01- 28 lutego 2019 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła na rok 2019.

W związku z prognozowanym wystąpieniem intensywnych opadów śniegu mogących powodować zagrożenia m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów zwracam się z prośbą o monitorowanie przez administratorów, właścicieli oraz zarządców ww. obiektów sytuacji związanej z obecną aurą pogodową i ewentualnym odśnieżaniem dachów.

Wójt Gminy Baranowo   
Henryk Toryfter      

Wójt Gminy Baranowo informuje, że w 2019 r. Gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 25 stycznia 2019 r. który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Baranowie pokój nr 17 oraz w zakładce jako informacja o wyrobach zawierających azbest.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony