W związku z przystąpieniem Gminy do wykonania nowej tablicy informacyjno-promocyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy w Baranowie, Wójt Gminy zwraca się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z propozycją zamieszczenia na niej reklamy danego podmiotu. Koszt zamieszczenia modułu 50 cm x 50 cm wynosi 200,00 zł brutto. Proszę o przedłożenie informacji o ewentualnym włączeniu się do tej inicjatywy w Urzędzie Gminy w Baranowie, pokój nr 17 w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 31 maja 2019 r. tj. piątek o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Wójt Gminy Baranowo ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów na stanowisko Skarbnik Gminy Baranowo.

>> Zarządzenie oraz szczegółowy proces rekrutacji: plik pdf

Już po raz czternasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca!

Więcej na www.mazovia.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych

Więcej na www.kowr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony