Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych, została wybrana kandydatka: Katarzyna Orzoł zam. Baranowo.

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym. Zna specyfikę pracy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz programów operacyjnych, co rokuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań na w/w stanowisku.

Anna Grad    
Kierownik GOPS