Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje również, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”+ ( Dz. U. z 1 czerwca 2018r. poz. 1061) - tzw. 300+
- od 1 lipca 2019r do 30 listopada 2019r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji elektronicznej na nowy rok szkolny 2019/2020
- od 1 sierpnia 2019r.do 30 listopada 2019 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji papierowej na nowy rok szkolny 2019/2020

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dzieciom do ukończenia 20 roku życia w wysokości 300 zł. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wypełnione wnioski przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Rynek 7 06-320 Baranowo pok. Nr 2 i 5.
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie „Dobry start”: - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” - inne dokumenty (dowód osobisty rodzica, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).