Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że w dniu 24 czerwca 2019r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące form wsparcia dla osób bezrobotnych. W czasie spotkań, osoby bezrobotne z terenu Gminy Baranowo, mogą zapoznać się z możliwościami skorzystania z działań, jakie realizuje Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce tj.:
— zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zaczął się od kwietnia 2019 r. Projekt przewiduje dla uczestników wsparcie z doradztwa zawodowego, kursy zawodowe: spawacz MIG i MAG, pracownik biurowy, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci oraz staże zawodowe utożsamione z ukończonym wcześniej kursem zawodowym. Ponadto prowadzone są w ramach projektu warsztaty kreowania wizerunku.
— doradztwo zawodowe zarówno dla osób bezrobotnych jak też młodzieży – w spotkaniu może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
Spotkanie poprowadzi doradca zawodowy, który postara się wesprzeć uczestników zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.
Inicjując powyższe działania mamy na celu jak najszerszą pomoc osobom bezrobotnym, wsparcie ich w procesie poszukiwania pracy oraz umożliwienie poprzez ukończenie kursów zawodowych dostosowania się do potrzeb rynku pracy.
Przedstawione powyżej wsparcie jest całkowicie bezpłatne.