Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo pod adresem: www.bip.baranowo.pl