Informujemy, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, przyjmowanie wypełnionych wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz Karty Dużej Rodziny, odbywać się będzie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Baranowie w godzinach: 7:30-14:00.

Na stronie www.mrpips.gov.pl dostępne są wnioski odnośnie świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych (świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) oraz Karty Dużej Rodziny. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 29 7613677.
Przypominamy o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem:
- e-banków
- Empatia
- PUE ZUS
Przypominamy:
- termin na złożenie wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) wynosi 3 m-ce od momentu urodzenia się dziecka, wówczas świadczenie wypłacone zostanie od momentu narodzin. Po terminie 3 m-cy prawo ustala się od momentu złożenia wniosku. (art 18. ust. 2a Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
- termin na złożenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe) wynosi 12-m-cy od momentu urodzenia się dziecka (art 15b. Ust. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych)
- prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 m-cy, licząc od dnia urodzenia W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. (art. 24 ust. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych)
- prawo do zasiłku rodzinnego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.