Mieszkańcy wsi Baranowo

GOKSiR, Baranowo, 06-320

Zaprasza się wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w Wiejskim Zebraniu Wyborczym w celu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Zebranie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 19:00 GOKSiR.

Proponuje się następujący porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad.
2.Zapoznanie mieszkańców z zasadami wyboru sołtysa i rady sołeckiej
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Zgłaszanie kandydatów do organów samorządu wiejskiego.
5.Głosowanie i ustalenie wyników wyborów.
6.Omówienie zasad segregacji śmieci i podwyżka cen za śmieci na 2019 rok.
7.Plany inwestycyjne Samorządu na 2019 rok z uwzględnieniem danego sołectwa.
8.Omówienie problematyki terminowych wpłat za wodę, ścieki i śmieci i sprawa egzekwowania zaległości w tych opłatach.
9.Dyskusja nad nowymi sposobami współpracy i komunikowania się Gminy z mieszkańcami oraz ożywienie aktywności społecznej mieszkańców.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie zebrania.
W przypadku niskiej frekwencji za pół godziny tj. o godz.14:30 odbędzie się zebranie wiejskie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.
Prosi się o liczny udział w zebraniu.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Początek strony