W związku z nasilającymi się atakami wilków na zwierzęta gospodarskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wnosi o zwracanie szczególnej uwagi na konieczność zabezpieczenia bydła w ciągu dnia na pastwiskach. W okresie późnej jesieni zaleca się także ograniczanie wyprowadzania zwierząt na pastwiska, w celu uniknięcia strat.

niepodleglaBiuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Ekspozycja składa się z 11 plansz. Przedstawiają one wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz dorobek II Rzeczypospolitej, w tym: budowę polskiej tożsamości przed 1918 rokiem, odzyskanie niepodległości w 1918 r., mozaikę narodowościową i społeczną, która składała się na społeczeństwo II RP, budowę administracji i samorządności w pierwszych latach niepodległości, rozwój oświaty, międzywojenną kulturę, literaturę, radio i kino, rozwój i upowszechnienie sportu, tworzenie i rozwój polskiego wzornictwa, sukcesy polskiej architektury oraz najważniejsze inwestycje II RP.

Szanowni Państwo, zakończyły się wybory samorządowe 2018. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Baranowo za udział w tych wyborach. W tym roku frekwencja była wyższa niż 4 lata temu i wyniosła 52,74%.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i oddali na mnie swoje głosy. Uzyskany przeze mnie wynik wyborczy satysfakcjonuje mnie i dodaje mi skrzydeł. Będzie on dla mnie zobowiązaniem do dalszej solidnej i efektywnej pracy na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję L zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 24 października 2018 r. tj. środa o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie, z następującym porządkiem obrad:

Miło mi poinformować Państwa, że nasza Gmina osiągnęła w 2018 r. kolejny duży sukces. W Rankingu Samorządów 2018 opracowanym przez „Rzeczpospolitą” zajęliśmy 28 miejsce w kraju, wśród 1555 gmin wiejskich biorących udział w rankingu. O rankingu organizatorzy piszą tak: „Ranking Samorządów jest organizowany przez „Rzeczpospolitą” już od 14 lat. Staramy się w nim wyłonić i pokazać jako przykłady do naśladowania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Początek strony