Samorząd Gminy Baranowo uprzejmie informuje, że udało się w końcu wyłonić firmę do odbioru odpadów komunalnych z naszej gminy. Informuję, że w wyniku kolejnych pięciu przetargów przeprowadzonych od października do grudnia ubiegłego roku udało się wyłonić tylko miejsce składowania i zagospodarowania odpadów to znaczy instalację, do której nasze odpady (śmieci) będą dostarczone i poddane dalszemu przetworzeniu. Jest to RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Ostrołęce, którym administruje (OTBS).
Niestety żaden przetarg (ostatni otwarty w dniu 27.12.2019r.) nie wyłonił wykonawcy do odbioru i transportowania odpadów z naszych gospodarstw domowych.
Wobec powyższego Wójt Gminy działając zgodnie z prawem został zmuszony do udzielenia zamówienia z tzw. wolnej ręki. W dniu 28.12.2019 roku zaprosiliśmy do tak zwanych negocjacji z wolnej ręki aż pięć podmiotów uprawnionych do transportu odpadów z naszej gminy, m.in. z Ostrołęki, Makowa Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej, Łomży i Olsztyna. Rozmawialiśmy również ze spółką komunalną w Kadzidle.
Do złożenia oferty udało się namówić tylko podmiot z Ostrowi Mazowieckiej, Olsztyna i Ostrołęki (ostatnia oferta wpłynęła w dniu 8.01.2020 roku). Niestety tylko spółka z Ostrowi Mazowieckiej złożyła ofertę zgodną z naszą koncepcją funkcjonowania gospodarki śmieciowej w naszej gminie, czyli na pół roku. Pozostałe dwie spółki zgodziły się wozić nasze odpady, ale przez cały rok.
W dniu 8.01.2020 roku Samorząd Gminy Baranowo odbył ważne spotkanie, na którym były obecne wszystkie Komisje Rady Gminy, aby zdecydować o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić ostatecznie strategię czy koncepcję organizowania gospodarki śmieciowej w naszej gminie. Po długiej debacie Rada Gminy postanowiła, że będzie przyspieszać organizowanie własnej spółki komunalnej pod nazwą (Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie), której powstanie formalnie zainicjowaliśmy jeszcze na starym roku podejmując uchwałę o jej powołaniu w dniu 29.11.2019 roku. Rada Gminy chciałaby, żeby do czerwca bieżącego roku nasza spółka przeszła wszystkie procedury, uzyskała formalne uprawnienia oraz zorganizowała się tak by od lipca bieżącego roku mogła samodzielnie odbierać i transportować nasze odpady do RIPOK-u w Ostrołęce.
Wobec powyższej koncepcji Rada Gminy wybrała jedyną ofertę jaka wpłynęła na usługę półroczną to jest ofertę spółki z Ostrowi Mazowieckiej w cenie dość wysokiej, wyższej nieco niż oferty całoroczne, ale zważywszy na fakt, że nasza spółka będzie w drugim półroczu wozić odpady taniej to po uśrednieniu usługi całorocznej (pierwsze półrocze wozi spółka z Ostrowi Mazowieckiej a drugie półrocze nasza spółka), koszt wykonania tego zadania był identyczny jak koszt spółki z Olsztyna a tańszy niż koszt spółki z Ostrołęki. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na spółkę z Ostrowi Mazowieckiej.
Informuję, że zgodnie z tą koncepcją nasze ceny na 2020 rok będą wyższe od obecnych średnio o nieco ponad 75% a po uwzględnieniu rabatu za posiadanie własnego kompostownika w kwocie 4 zł. o około 70%. Ważne jest, że Rada Gminy postanowiła utrzymać dotychczasowy sposób naliczania opłaty za śmieci tj. utrzymać trzy grupy gospodarstw. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 10.01.2020 roku nasze ceny na śmieci będą następujące:
1. gospodarstwa jednoosobowe – 40,00 zł za miesiąc a uwzględniając rabat za posiadanie własnego kompostownika 36,00 zł. za miesiąc.
2. gospodarstwa dwuosobowe – 71,00 zł. za miesiąc a uwzględniając rabat za posiadanie własnego kompostownika 67,00 zł. za miesiąc.
3. gospodarstwa trzyosobowe i więcej – 94,00 zł. za miesiąc a uwzględniając rabat za posiadanie własnego kompostownika 90,00 zł. za miesiąc.
4. domki letniskowe – 252,00 zł. za rok a uwzględniając rabat za posiadanie własnego kompostownika 248,00 zł. za rok.
Nowe ceny będą obowiązywać od 1 lutego bieżącego roku. Każde gospodarstwo musi złożyć nową deklarację oraz oświadczenie o posiadaniu bądź nie, własnego kompostownika.
Rada Gminy wprowadziła jeszcze jedną istotną zmianę w naszej gospodarce śmieciowej. Od tego roku każde gospodarstwo musi zaopatrzyć się samodzielnie w kosz na śmieci. Jeżeli gospodarstwo nie ma jeszcze własnego kosza musi go nabyć w dowolnym miejscu na rynku lub odkupić od firmy, która może zechce go odsprzedać. Może kupić go także w cenie 75 zł. w sklepie u Pani Elżbiety Bakuła w Baranowie.
Informuję również, że odbiór odpadów będzie możliwy dopiero po podpisaniu umowy ze spółką z Ostrowi Mazowieckiej to jest po 15 stycznia bieżącego roku, a zatem pierwszy odbiór odpadów zmieszanych z Gminy Baranowo nastąpi w sobotę 18 stycznia 2020 roku. Terminy następnych odbiorów zostaną ustalone z firmą i przekazane niezwłocznie wraz z harmonogramem na cały rok, który dostępny będzie na początek, na stronie internetowej Gminy i u sołtysa. Harmonogramy i instrukcję segregowania odpadów przekażemy również na zebraniach prowadzonych przez Wójta oraz w miarę możliwości do każdego gospodarstwa.
Za zaistniałą sytuację oraz opóźnienia i trudności w realizacji gospodarki odpadami serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                  Z poważaniem

Henryk Toryfter      
Wójt Gminy Baranowo