Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie nr 162 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym oraz stanowiskiem, w dniu 1 sierpnia o godz. 1700 na terenie województwa mazowieckiego zawyją syreny alarmowe.
Test wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania zbiegnie się z uczczeniem 75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał alarmowy będzie nadawany przez minutę.
1 sierpnia 2019 r. przypada 75-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 1700, w godzinę wybuchu zrywu, syreny alarmowe będą rozbrzmiewać w całej Polsce. Uczcijmy wspólnie minutą ciszy pamięć o bohaterach powstania i ofiarach wśród ludności cywilnej.